جایگاه‌های بعدی بیشترین کالاهای صادراتی به چین نیز مربوط به محصولات پتروشیمی یعنی «متانول» و «بوتان مایع شده» بوده است. طبق آمارها هر کدام از این دو کالا بیشتر از ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ارز آوری در ۱۰ ماهه نخست ۱۴۰۲ برای کشور داشته‌اند.

متانول به عنوان یکی از محصولات استراتژیک در تولید بسیاری از محصولات نهایی مانند حلال‌ها، رنگ‌ها، پلاستیک ها و ضدیخ‌ها مورد استفاده قرار می گیرد و بوتان نیز در مخلوط بنزین، سوخت‌های خانگی، سوخت موتور و تولید پلاستیک کاربرد دارد.

021128

قطعات خودرو تشکیل‌دهنده حجم اعظم کالاهای وارداتی از چین

بررسی آمارهای گمرکی نشان می‌دهد در ۱۰ ماهه نخست ۱۴۰۲، بیشترین میزان واردات از چین مربوط به قطعات خودرو بوده است. برای مثال اگر ۱۰ کالای اصلی وارداتی کشور از چین را بررسی کنیم متوجه می‌شویم که هفت کد وارداتی مربوط به کالاهای مرتبط با صنعت حمل و نقل بوده است.

آمارها حاکی از آن است که بیش از ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار برای واردات کالاهای مرتبط با صنعت حمل و نقل از چین خروج ارز اتفاق افتاده است. بیشترین میزان این واردات مربوط به «قطعات منفصل جهت تولید اتومبیل سواری با حجم سیلندر ۲۰۰۰ سی‌سی با ساخت داخل ۱۴ درصد تا کمتر از ۳۰ درصد به استثنای لاستیک» است. بر اساس آمارها رقم واردات این محصول یک میلیارد و ۷۸ میلیون دلار بوده است.

021128