بر اساس این آمار قیمت هر کیلوگرم گاو و گوسفند پرواری زنده در پاییز امسال نسبت به تابستان ۱۴۰۲ و پاییز ۱۴۰۱ با افزایش مواجه شده است.

همچنین بر اساس این آمار قیمت شیر گاو در پاییز سال جاری نسبت به تابستان امسال و پاییز سال گذشته افزایش قیمت را تجربه کرده است. اما در سمت دیگر شیر گوسفند قرار گرفته که با وجود کاهش قیمت نسبت به تابستان امسال همچنان نسبت به پاییز سال گذشته با افزایش قیمت همراه بوده است.

تورم نقطه به نقطه هر کیلوگرم گوسفند؛ بیش از ۱۵۳ درصد در پاییز

بررسی آمار قیمت تولیدکننده دام در پاییز ۱۴۰۲ نشان می‌دهد قیمت هر کیلوگرم گاو پرواری زنده در پاییز امسال به ۱۹۷ هزار و ۱۰۰ تومان رسیده است. این در حالی است که این قیمت نسبت به تابستان امسال ۵ درصد افزایش و نسبت به پاییز سال گذشته با ۱۳۱.۴ درصد افزایش روبرو شده است.

همچنین این آمار نشان می‌دهد قیمت هر کیلوگرم گوسفند در پاییز امسال به سطح ۲۱۶ هزار تومان رسیده است. قیمتی که نسبت به تابستان امسال ۱۱.۵ درصد افزایش و نسبت به پاییز سال گذشته ۱۵۳.۷ درصد افزایش را تجربه کرده است.

021216

ارزان شدن شیر گوسفند در پاییز

آمارهای محصولات دامی در پاییز ۱۴۰۲ نشان می‌دهد قیمت تولیدکننده هر کیلوگرم شیر گاو به سطح ۱۵ هزار و ۱۰۰ تومان رسیده است. در حالیکه این قیمت نسبت به تابستان امسال ۲ درصد افزایش و نسبت به پاییز سال گذشته ۲۵.۵ درصد افزایش داشته است.

در سوی دیگر قیمت تولیدکننده شیر گوسفند قرار گرفته که در پاییز امسال در سطح ۲۸ هزار و ۳۰۰ تومان بوده است. به طوریکه این قیمت نسبت به تابستان امسال ۳۱.۹ درصد کاهش یافته است. البته باید عنوان کرد که قیمت تولیدکننده این محصول دامی نسبت به پاییز سال گذشته با افزایش ۲۶.۳ درصدی همراه بوده است.

021216